GeoGebra za osnovnošolce

Projekt pri predmetu IKT v izobraževanju

Vnosna vrstica

Vnosna vrstica se nahaja na spodnjem delu okna.

Gre za prazno polje, ki lahko uporabimo za definiranje in izris novih objektov v koordinatnem sistemu (npr. točke, premice, krožnice, krivulje…). V nadaljevanju bomo opisali, kako v vnosni vrstici definiramo točko in premico. V spodnji aktivnosti pa lahko to narediš tudi sam.

 

Točka

Točke označujemo z velikimi tiskanimi črkami, pri čemer smo pozorni, da vsako točko poimenujemo s svojo črko (npr. A, B, C, …). Vsako točko lahko zapišemo v obliki A = (x, y), kjer sta x in y poljubni vrednosti.

Točko podano s predpisom narišemo tako, da njen predpis prepišemo v vnosno vrstico in dejanje zaključimo s pritiskom na tipko enter. Točka se izriše v koordinatnem sistemu, njen zapis pa se pojavi v algebrskem oknu.

Primer: Če želimo narisati točko A = (2, 3), to naredimo tako, da v vnosno vrstico vpišemo »T=(2,3)« in pritisnemo tipko enter. Izriše se nam točka T = (2, 3).

 

 

To delo je objavljeno pod licenco CC BY-NC 4.0. Avtor: Monika Zupančič

Premica

Premice označujemo z malimi tiskanimi črkami, pri čemer smo pozorni, da vsako premico poimenujemo s svojo črko (npr. y, z, w,…). Vsako premico lahko zapišemo v obliki y = kx + n, kjer sta k in n poljubni vrednosti.

Premico podano s predpisom narišemo tako, da njen predpis prepišemo v vnosno vrstico in dejanje zaključimo s pritiskom na tipko enter. Premica se izriše v koordinatnem sistemu, njen zapis pa se pojavi v algebrskem oknu.

Primer: Če želimo narisati premico y = x + 1, to naredimo tako, da v vnosno vrstico vpišemo »y=x+1« in pritisnemo tipko enter. Izriše se premica y = x + 1.

 

To delo je objavljeno pod licenco CC BY-NC 4.0. Avtor: Monika Zupančič

Aktivnost 

  • Preko vnosne vrstice definiraj poljubno točko in premico.
Dostopnost