GeoGebra za osnovnošolce

Projekt pri predmetu IKT v izobraževanju

Sklop 3

V sklopu 3 so predstavljena orodja mnogokotnik, pravilni mnogokotnik, krožnice s središčem in polmerom, točka na objektu in razdalja. V spodnji aktivnosti pa lahko preizkusiš njihovo delovanje.

MNOGOKOTNIK

Uporaba: ko želimo narisati večkotnik (npr. trikotnik, štirikotnik…).

Mesto: orodje se nahaja v 5. skupini orodij, na 1. mestu.

Mnogokotnik narišemo v treh korakih:

1. Izberemo mesto na risalni površini ali izberemo že narisano točko, kjer bo prvo oglišče.
2. Nadaljujemo z izbiranjem oglišč.
3. Ko izberemo zadnje oglišče, risanje zaključimo tako, da ponovno izberemo prvo oglišče.

V GeoGebri je to navodilo zapisano krajše: “Izberi vsa oglišča in potem še enkrat prvo

PRAVILNI MNOGOKOTNIK

Uporaba: ko želimo narisati pravilni večkotnik (npr. kvadrat).

Mesto: orodje se nahaja v 5. skupini orodij, na 2. mestu.

Pravilni mnogokotnik narišemo v štirih korakih:

1. Izberemo mesto na risalni površini ali izberemo že narisano točko, kjer bo prvo oglišče.
2. Z naslednjo izbiro mesta na risalni površini ali izbiro že narisane točke, izberemo drugo oglišče. (S tem določimo, kako dolge stranice bo imel pravilni večkotnik.)
3. V okno vpišemo število oglišč pravilnega večkotnika.
4. Izberemo gumb “V redu” (ali pritisnemo tipko enter).

V GeoGebri je to navodilo zapisano krajše: “Izberi dve točki in vnesi število oglišč

KROŽNICA S SREDIŠČEM IN POLMEROM

Uporaba: ko želimo narisati krožnico poljubnim polmerom.

Mesto: orodje se nahaja v 6. skupini orodij, na 2. mestu.

Krožnico (oziroma krog) narišemo v treh korakih:

1. Izberemo mesto na risalni površini ali izberemo že narisano točko, kjer bo središče krožnice.
2. Vpišemo velikost polmera (enote ne zapišemo).
3. Izberemo gumb »V redu« (ali pritisnemo na tipko enter).

V GeoGebri je to navodilo zapisano krajše: “Središče in nato vnesi polmer

TOČKA NA OBJEKTU

Uporaba:  ko želimo narisati točko na  danem objektu. (Če točko kasneje izberemo in želimo premikati, jo lahko premikamo zgolj po izbranem objektu na katerem leži.)

Mesto: orodje se nahaja v 2. skupini orodij, na 2. mestu.

Točko na objektu narišemo v enem koraku:

1. Izberemo mesto na objektu, kjer želimo narisati novo točko.

V GeoGebri je to navodilo zapisano: “Izberi objekt ali njegov obseg

RAZDALJA

Uporaba: ko želimo izmeriti dolžino dane daljice (oz. stranice večkotnika).

Mesto: orodje se nahaja v 8. skupini orodij, na 3. mestu.

Razdaljo (dolžino daljice) izmerimo na dva načina.

Dolžino izmerimo v enem koraku: Dolžino izmerimo v dveh korakih:
1. Izberemo daljico. 1. Izberemo eno krajišče daljice.
2. Izberemo drugo krajišče daljice.

V GeoGebri je to navodilo zapisano krajše: “Izberi dve točki, daljico, mnogokotnik ali krožnico

Aktivnosti 

  • Nariši poljuben večkotnik in izmeri dolžino ene izmed njegvoih stranic.
  • Nariši pravilen petkotnik in izberi točko na njegovi stranici.
  • Nariši krožnico s polmerom 2.

Slike orodij so obljavljene pod licenco CC BY-NC-SA 4.0. Avtor: GeoGebra

Dostopnost