GeoGebra za osnovnošolce

Projekt pri predmetu IKT v izobraževanju

O funkcijski vrstici

Funkcijska vrstica v GeoGebri vsebuje 11 kvadratkov z ikonami različnih orodji. Vsaka prikazana ikona v vrstici, prikazuje le eno orodje tiste skupine.
Z izbiro določenega orodja (izberemo ikono), se le-ta obarva modro. Ko GeoGebro zaženemo, je že v osnovi vedno izbrano orodje 1. skupine – premikanje, kar je vidno na spodnji sliki.

To delo je objavljeno pod licenco CC BY-NC-SA 4.0. Avtor: Brina Kurent

Vsaka skupina je v vrstici predstavljena z enim orodjem. Če ga izberemo se pod njim prikaže spustni meni, kjer so prikazana še druga, sorodna orodja tiste skupine.

To delo je objavljeno pod licenco CC BY-NC-SA 4.0. Avtor: Brina Kurent

Za lažje razumevanje, bomo lego posamezne skupine orodji v funkcijski vrstici označili z zaporedno številko te skupine, ostala sorodna orodja pa bomo označili z zaporedno številko mesta v spustnem meniju, kot je prikazano na spodnji sliki.

To delo je objavljeno pod licenco CC BY-NC-SA 4.0. Avtor: Brina Kurent

Če na katerokoli orodje (tudi, če le-to ni izbrano) v funkcijski vrstici le postavimo kurzor (torej na gumb ne pritisnemo) se v svetlo rumenem okencu prikaže ime orodja in kratko navodilo za uporabo.

To delo je objavljeno pod licenco CC BY-NC-SA 4.0. Avtor: Brina Kurent

Dostopnost