GeoGebra za osnovnošolce

Projekt pri predmetu IKT v izobraževanju

Izvoz datotek

Klasična GeoGebra 5

Omogoča shranjevanje datotek (.ggb), izvoz datotek (.html, .png, .eps, .gif, .txt…), in izvoz – shranjevanje na svojem računu na spletu (posledično je ponujeno javno ali zasebno deljenje datotek).

Klasična GeoGebra 6

Omogoča shranjevanje datotek (.ggb), prenos datotek (.ggb, .png, .svg, .pdf, .html, .stl, .txt…), izvoz – shranjevanje na svojem računu na spletu (ob tem je ponujena tudi možnost javnega deljenja datotek, tiskanja, izvažanja v formatu za slike in kopiranja povezave).

Spletna verzija

Omogoča shranjevanje datotek (.ggb), prenos datotek (.ggb, .png, .svg, .pdf, .html, .stl, .txt…) , izvoz – shranjevanje na svojem računu na spletu (ob tem je ponujena tudi možnost javnega deljenja datotek, tiskanja, izvažanja v formatu za slike in kopiranje povezave).

Shranjevanje datotek s končnico .ggb.

To delo je objavljeno pod licenco CC BY-NC-SA 4.0. Avtor: Brina Kurent

Shranjevanje datotek s končnico .png.

To delo je objavljeno pod licenco CC BY-NC-SA 4.0. Avtor: Brina Kurent

Dostopnost