GeoGebra za osnovnošolce

Projekt pri predmetu IKT v izobraževanju

O projektu

Pred vami je spletna stran, ki je nastala v okviru predmeta IKT v izobraževanju, na magistrskem študiju, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Stran je v prvi vrsti namenjena učencem, ki se želijo spoznati ali nadgraditi svoje znanje uporabe matematičnega programa GeoGebra. Učitelji so povabljeni, da spletno stran uporabijo pri pouku, ko želijo razložiti delovanje programa, hkrati pa jih spodbujamo, da stran posredujejo svojim učencem in jih spodbudijo k raziskovanju.

Znanje

Znanje matematike

$

Uporaba

uporabimo v

Program

programu GeoGebra, kjer

Ustvariti

ustvarimo novo znanje.

Kje začeti?

Na spletni strani je opisano, kako program GeoGebra namestiti na svoj računalnik, kako izvažati (shranjevati) datoteke, kako izgleda GeoGebrino okno in čemu so namenjene različne vrstice (menijska, funkcijska in vnosna). V 3 sklopih so razložena najpogostejša uporabljena orodja pri osnovnošolski matematiki, prikazano pa je tudi urejanje lastnosti različnih geometrijskih objektov. Stran ponuja različne aktivnosti, kjer lahko posameznik preizkusi svoje novo znanje.

Avtorici spletne strani

Brina Kurent

Študentka drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Predmetno poučevanje na
Pedagoški Fakulteti v Ljubljani.

Monika Zupančič

Študentka drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Predmetno poučevanje na
Pedagoški Fakulteti v Ljubljani.

Dostopnost