GeoGebra za osnovnošolce

Projekt pri predmetu IKT v izobraževanju

Funkcijska vrstica

Poglavje o funkcijski vrstici je predstavljeno na štirih straneh:

O funkcijski vrstici,
Sklop 1,
Sklop 2 in
Sklop 3.

Na prvi strani je predstavljena sama funkcijska vrstica, nato pa so v treh sklopih predstavtavljena nekatera pogosto uporabljena orodja.

Dostopnost