GeoGebra za osnovnošolce

Projekt pri predmetu IKT v izobraževanju

Sklop 2

V sklopu 2 so predstavljena orodja poltrak, kot z dano velikostjo, simetrala kota, simetrala daljice, zrcaljenje preko točke in zrcaljenje preko premice. V spodnji aktivnosti pa lahko preizkusiš njihovo delovanje.

POLTRAK

Uporaba: ko želimo narisati poltrak.

Mesto: orodje se nahaja v 3. skupini orodij, na 4. mestu.

Poltrak narišemo v dveh korakih:

1. Izberemo mesto na risalni površini ali izberemo točko, ki bo predstavljala izhodišče poltraka.
2. Izberemo drugo mesto na risalni površini ali izberemo drugo točko, skozi katero bo potekal poltrak.

V GeoGebri je to navodilo zapisano: “Dve točki, izhodišče in nato točka na poltraku

KOT Z DANO VELIKOSTJO

Uporaba: ko želimo narisati kot z dano velikostjo.

Mesto: orodje se nahaja v 8. skupini orodij, na 2. mestu.

Kot z dano velikostjo narišemo v petih korakih:

1. Izberemo mesto na risalni površini ali izberemo že narisano točko, skozi katero bo potekla prvi krak kota.
2. Izberemo mesto na risalni površini ali izberemo že narisano točko, ki bo predstavljala vrh kota.
3. V okno vpišemo poljubno velikost kota v stopinjah (enote ne zapišemo).
4. Izberemo pozitivno ali negativno smer izrisa.
5. Izberemo gumb »V redu« (ali pritisnemo na tipko enter).

V GeoGebri je to navodilo zapisano krajše: “Izberi točko na enem kraku, vrh in nato vnesi velikost kota

Izrišejo se nam 3 točke, velikost kota in osenčen del kota pri vrhu. Kotu moramo narisati še kraka, s krajiščem v vrhu. Uporabimo orodje “poltrak”.

  

Ti deli sta objavljeni pod licenco CC BY-NC-SA 4.0. Avtor: Brina Kurent

SIMETRALA KOTA

Uporaba: ko želimo danemu kotu narisati simetralo.

Mesto: orodje se nahaja v 4. skupini orodij, na 4. mestu.

Simetralo narišemo na dva načina.

Simetralo narišemo v dveh korakih: Simetralo narišemo v treh korakih:
1. Izberemo prvi krak.
2. Izberemo drugi krak.
1. Izberemo točko na prvem kraku.
2. Izberemo vrh kota.
3. Izberemo točko na drugem kraku.

V GeoGebri je to navodilo zapisano krajše: “Tri točke ali dve premici/poltraka

OPOMBA: Pri risanju simetrale na drug način, GeoGebra nariše simetralo izbranega kota in tudi simetralo njegovega sokota, zato je potrebno biti pazljiv, katera izmed narisanih simetral je ustrezna.

SIMETRALA DALJICE

Uporaba: ko želimo dani daljici narisati simetralo (oz. želimo daljico razpoloviti).

Mesto: orodje se nahaja v 4. skupini orodij, na 3. mestu.

Simetralo lahko narišemo na dva načina.

Simetralo narišemo v enem koraku: Simetralo narišemo v dveh korakih:
1. Izberemo daljico. 1. Izberemo prvo krajišče daljice.
2. Izberemo drugo krajišče daljice.

V GeoGebri je to navodilo zapisano: “Izberi dve točki ali daljico

ZRCALJENJE PREKO TOČKE

Uporaba: ko želimo objekt (npr. točko, daljico, lik…) zrcaliti čez točko.

Mesto: orodje se nahaja v 9. skupini orodij, na 2. mestu.

Objekt zrcalimo čez točko v dveh korakih:

1. Izberemo objekt, ki ga želimo prezrcaliti.
2. Izberemo točko, čez katero ga želimo zrcaliti.

V GeoGebri je to navodilo zapisano krajše: “Objekt za zrcaljenje in nato točka zanj

ZRCALJENJE PREKO PREMICE

Uporaba: ko želimo objekt (npr. točko, daljico, lik…) zrcaliti čez premico.

Mesto: orodje se nahaja v 9. skupini orodij, na 1. mestu.

Objekt zrcalimo čez premico v dveh korakih:

1. Izberemo objekt, ki ga želimo prezrcaliti.
2. Izberemo premico, čez katere ga želimo zrcaliti.

V GeoGebri je to navodilo zapisano krajše: “Objekt za zrcaljenje in nato premica zanj

Aktivnosti 

  • Nariši kot z velikostjo 70 ° in njegovo simetralo.
  • Nariši poljubno daljico in njeno simetralo.
  • Čez izbrano točko zrcali narisano daljico.
  • Čez izbrano premico zrcali narisano daljico.

Slike orodij so obljavljene pod licenco CC BY-NC-SA 4.0. Avtor: GeoGebra

Dostopnost